Varhaug - Hå gml prestegård

www.turinspirasjon.net © 2015

 

ansvarlig redaktør: Hermund Haugland

 

epost: hermund.haugland@turinspirasjon.net

 

Jærstrendene og kystlinjen med Kongevegen

Varhaug gamle kirkegård - Hå gamle prestegård

 

Hvor

Mellom Varhaug og Hå gamle prestegård ved Obrestad i Hå kommune. Hele beskrevet tur er en del av Kongevegen langs Jærkysten. Parkeringsmuligheter ved Varhaug gamle kirkegård og Hå gamle prestegård.

 

Beskrivelse

Generelt for Jærstrendene og kystlinjen gjelder det å ta hensyn til naturen, dyreliv, kultur(beite), hytter og camping i området.

 

Denne turen starter fra Varhaug gamle kirkegård. Følg godt merket sti på nordsiden av kirkegård som går mot vest. Over gjerdeklyver og deretter langs kysten mot nord til Bodle på Nord-Varhaug. Over bro og videre i terrenget hvor stien delvis veksler mellom å gå ned mot kysten og litt opp i terrenget. Stien leder mot og gjennom Grødalandskogen før en på nytt kommer ut i åpent terreng. Videre litt ned i terrenget til Sør-Reime og naust nede ved Sørreimsvika. Over ny bro og stien går litt opp igjen i terrenget. Vi nærmer oss nå Obrestad havn. Fremme ved veien før havnen kan det være verdt å ta en liten avstikker opp på merket sti til høyde hvor Hå kommune sin tusenårsplass ligger med blant annet dikt av lokale diktere skrevet inn på steiner langs stien opp. Deretter fortsetter vi på vei ned til Obrestad havn og videre på sti nord langs kysten. Obrestad fyr ligger oppe i høyden for stien og det er merket sti opp for dem som ønsker å ta en ny avstikker. Vi skal imidlertid videre siste stykket til Hå gamle prestegård. Fremme ved Hå gamle prestegård kan en ta en titt på kunstutstilling og kanskje unne seg litt mat før en går tilbake.

 

Hvor krevende?

Enkel, men ganske lang beskrevet etappe langs Jærkysten og Kongevegen som varierer mellom kulturbeite, sti, traktor- og grusvei. Ingen spesielt krevende parti. En bruker ca 2 timer hver vei på strekningen som er ca 8,5 km lang. Pauser kommer i tillegg. Hvis det blir litt langt, kan en dele den opp i flere etapper hvor det er ca 3 km til Grødalandskogen og 6 km til Obrestad havn. Beskrevet strekning egner seg ikke for sykling, men det finnes gode alternativer i nærheten. Fra Varhaug gamle kirkegård kan en sykle på vei gjennom Nord-Varhaug de 2 første km. Kommer inn på beskrevet rute og følger denne til Grødalandskogen. Forbehold om at grunneier har åpnet for adkomst til sykling. Etter skogen må en opp til gang- og sykkelvei langs Fv 44 før en tar av mot vest ved Vigre. Deretter ned til Obrestad havn. Skal en sykle helt til Hå gamle prestegård, må en følge veien helt frem. Det er satt opp skilt med treningssykling forbudt, men forbudet gjelder trening typisk i forkant av sykkelritt hvor en ofte er mange som sykler i lag og belaster mye vei og sti.

 

Kartbilde (Kilde: Statens kartverk NE12000-221010sas)